Hvem er vi?

Berit Hjortaas                 Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Knut Hjortaas                  Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Christian Iber Larsen    LIS1/Turnuslege (010319-310819)
Jane Rønning                  Helsesekretær
Marianne B. Skinnes     Helsesekretær