Hvem er vi?

Berit Hjortaas                 Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Knut Hjortaas                  Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Kristine Hjetland            LIS1/Turnuslege (010321 – 310821)
Marianne B. Skinnes     Helsesekretær
Kjersti Ranheim              Helsesekretær