Hvem er vi?

Berit Hjortaas                 Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Knut Hjortaas                  Fastlege / Spesialist i Allmennmedisin
Fredrik Hjortaas             Lege i spesialisering i allmennmedisin. Vikar i 60% for Knut Hjortaas fra 010921 + vikar i 40% for Berit Hjortaas fra 010723.
Sondre Kvinge       LIS1/Turnuslege (010923 – 010324). Vikar 100% for Fredrik Hjortaas
010424 – 310724
Karina Kostner  LIS1/turnuslege (010324 – 310824)
Kjersti Ranheim              Helsesekretær
Elisabeth Falch Larsen     Helsesekretær