Ferie & stengt

Sommer 21:  Feriestengt i juli, uke 27-30, dvs 3/7 – 1/8.

Vikarierende kontor for ting som ikke kan vente er dr.Dehli/Lobanovas kontor tlf. 32103180

Kontoret holder vanligvis feriestengt i juli, samt de fleste hverdagene i romjulen og påsken
I vårt fravær, hvis noe ikke kan vente, kan man kontakte

Tyristrand Legekontor tlf. 32142266

Dr. Dehli  tlf. 32103180

Haug Legesenter tlf. 32140450

Ved øyeblikkelig hjelp kontakt Ringerike Interkommunale Legevakt tlf.   116117  eller AMK tlf.  113